Jägernåsen

Reservatet består av en smal åsbildning vilken löper i sydvästlig riktning och höjer sig 10 till 20 meter över omgivande mark. Den ligger i anslutning till sjön Jägern.

Åsen nyttjas som betesmark och har därför växter som gynnas av den typen av störning tillsammans med att det är en miljö som släpper in en hel del ljus till marken, exempel på sådana växter är jungfrulin, ängsvädd och bockrot.

På åsen finns bland annat en, enstaka tallar och björk. Betesmarken var tidigare dåligt hävdad. Under senare år har hävden förbättrats och det har haft en klart positiv effekt på vegetationen. Längst ut på åsen finns det en rastplats. Här man kan äta sin matsäck samtidigt, som man tittar ut över sjön, som hyser en hel del fågel.

Reservatet är beläget vid sjön Jägern, nära gården Sörtorp, väster om Floda kyrka.

Karta

Jägernåsen Katrineholms kommun

20 hours ago

Visit Katrineholm

Fiske, en fridfull och spännande aktivitet som passar året om. 🎣 På Turistinformationen kan du köpa fiskekort till flera olika sjöar i vår fina omnejd. 🍃
.
.
#fiske #fiskekort #katrineholm #visitkatrineholm #fiskelycka
... See MoreSee Less

View on Facebook
[asbra-instafeed]
Translate »