Sörmland Vatten

Sörmland Vatten är ett driftbolag som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Dagligen ombesörjer vi produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Affärsidé
Sörmland Vatten ska – för att säkerställa en hållbar utveckling – leverera dricksvatten samt omhänderta avloppsvatten och hushållsavfall utifrån krav och förväntningar hos myndigheter, kunder och ägare.

Vision
Sörmland Vatten är ett föredöme med service och miljö i fokus.
Vi erbjuder tjänster av god kvalitet till lägsta möjliga kostnad genom att vidareutveckla effektivitet, kompetens, kundservice och miljöanpassning.

Devis
Service och miljö – varje dag

Lämna farligt avfall till miljöbilen vecka 33-35!
Den 10-14 augusti kommer miljöbilen till Flen, 17-21 augusti till Katrineholm och 24-28 augusti till Vingåker. Miljöbilen tar emot farligt avfall från ditt hushåll. Var miljöbilen stannar i just din kommun kan du se på vår hemsida.

sormlandvatten.se/renhallning/hushallsavfall/farligt-avfall/miljoebilen/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Sörmland Vatten Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

3 days ago

Visit Katrineholm

A musical journey to Julita, Sweden - Beethoven Piano Quartet Eb-Major Wo036 - De Geer Piano Quartet ... See MoreSee Less

View on Facebook
[asbra-instafeed]
Translate »