Glimstedt i Östergötland bedriver verksamhet från kontor i såväl Norrköping som Linköping. Vi är en ledande advokatbyrå i regionen och vi sysslar främst med affärsjuridik men har också specialister inom ekonomisk familjerätt och brottmål. Alla våra advokater och jurister, på båda kontoren, har ett nära samarbete för att klienternas krav och förväntningar ska mötas på bästa sätt. Särskilda kompetensgrupper finns inom områdena konkursförvaltning och övriga obeståndsfrågor, fastighetsrätt och företagsöverlåtelser, bolagsrätt, processer, upphandling och miljö- och energifrågor. Vi tillhandahåller även Notarius Publicus.

Vi är för närvarande totalt 24 anställda och Norrköpingskontoret är beläget mitt i centrala Norrköping.

Via Glimstedt kan vi erbjuda den samlade kunskapen hos 200 jurister i Sverige och Baltikum.

Adress: Gamla Torget 3
Box 1234
600 42 Norrköping
Telefon:011-12 92 00
Webb: https://www.glimstedt.se/kontor/norrkoping/
Email: norrkoping@glimstedt.se