Björkviks kyrka invigdes 1875 och är uppförd i tidsenlig 1800-tals gotik. Kyrkans interiörer ger ett ljust och luftigt intryck.

Altartavlan kommer från Hjälsta kyrka i Uppland och är tillverkad i början av 1700-talet av Gabriel Beutin. Dopfunten är i gotländsk sandsten.

Information och bokning av guidning, kontakta Pastorsexpeditionen.

Adress: Prästgården
640 20 Björkvik
Telefon:0155-710 13
Webb: https://www.svenskakyrkan.se/bjorkvik
Email: bjorkvik.pastorat@svenskakyrkan.se