Björkviks kyrkoruin är rester av en kryka med medeltida ursprung. Kyrkan låg vid stranden av sjön Yngaren och ödelades av en brand 1869.

Kyrkoruinen ger idag en vacker inramning till gudstjänster och konserter på sommaren.

Adress: Yngersstrand
640 20 Björkvik
Telefon:0155-710 13
Webb: https://www.svenskakyrkan.se/bjorkvik
Email: bjorkvik.pastorat@svenskakyrkan.se