ETC Solpark norr om stationen i Katrineholm är en märklig blandning av envishet, framtidstro, ilska över makthavares bluddrande ord och så glädje över att det finns vägar framåt

Adress: ETC Solpark
Energikullen 1
641 96 Katrineholm
Telefon:08–410 359 00
Webb: https://etcsolpark.se/