Fiske är endast tillåtet med toppknuten lina (metspö) från strand och brygga från Krämbols kraftstation till sundet mellan Djulö- och Forssjösjön.

För kännedom! Fiskekort kan inte säljas på grund av ombildning av FVO (fiskevårdsområdesförening) i  Djulösjön, Backasjön och Duveholmssjön.