Fjällskäfte naturreservat utgörs av mäktig gammal barrskog. Inom reservatet finns flera rullstensåsar, som inte liknar andra sörmländska.

Reservatet finns i Flodabygden, Katrineholm.

Karta

Adress: Katrineholms kommun
Flodabygden
Telefon:010-223 40 00
Webb: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/fjellskafte.html