Floda kyrka invigdes under slutet av 1800-talet och är en av Sveriges största landsortskyrkor.

Kyrkobyggnaden består av en stor gotisk katedral av tegel, ritad av arkitekten AH Hägg.

Interiören består bland annat av 1400-talsmålningar av Albertus Pictor och det Kaggska gravkortet, ritat av Eric Dahlberg.

Öppen i överenskommelse med vaktmästare. Kontakta gärna vaktmästare innan ditt besök på telefon: 0150-77266.

Adress: Flodafors
641 96 Katrineholm
Telefon:0150-772 00
Webb: https://www.svenskakyrkan.se/katrineholmsbygdens-forsamling/floda-kyrka
Email: katrineholmsbygden.forsamling@svenskakyrkan.se