Lilla Ulfåsa utanför Katrineholm är ett demokratiskt minnesmärke. Det var här den Kvinnliga Medborgarskolan hade sin verksamhet och genom den fostrat många av Sveriges främsta politiker, författare och konstnärer.

Insamlingsstiftelsen Fogelstad stiftades 2019 som en del av ett större initiativ för att förvärva Lilla Ulfåsa för att bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda men för dagens utmaningar. Sedan juni 2020 står Insamlingsstiftelsen Fogelstad som ägare till Lilla Ulfåsa, nu inleds fas två i den här fantastiska resan.

Lilla Ulfåsa ska renoveras och anpassas till nutida verksamhet. Utöver det vill vi vara med och skapa många rum och resurser för många röster att uttrycka sin historia och föra sin kamp framåt med andra.

Adress: Lilla Ulfåsa
643 96 Julita
Webb: https://fogelstadsstiftelse.se/