Iver levererar IT-tjänster som möjliggör våra kunders fulla potential. Det gör vi med personligt engagemang, innovativa lösningar och kompetens i framkant, med målet att vara en långsiktig, hållbar partner. Med ett 20-tal kontor i Sverige finns vi alltid nära våra kunder, både fysiskt och i tanken. I Katrineholm hittar du oss mittemot Presto på Värmbolsvägen 7.

Vi har ett brett utbud av infrastruktur- och drifttjänster, både i egna datacenter och i publika moln som Microsoft Azure och Amazon Web Services. Till din arbetsplats tillhandahåller vi såväl molnbaserade som lokalt producerade lösningar. Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling, systemintegration och systemförvaltning. Dessutom hjälper vi dig med lösningar och tjänster för informations- och cybersäkerhet för att skydda dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot.

Hör av dig så får vi se vad vi kan göra för att lösa dina affärsutmaningar och rusta dig inför framtiden.

Adress: Värmbolsvägen 7
641 51 Katrineholm
Telefon:021-10 26 10
Webb: https://www.iver.com/
Email: info@iver.se