Katrineholms Fastighets AB – KFAB – är ett av Katrineholms kommuns helägda bolag som sedan 1955 haft till uppgift att bygga och förvalta bostadsfastigheter. Bolagets uppgifter har under senare år vidgats till att omfatta också fastigheter för andra kommunala verksamheter såsom skolor med mera.

Adress: Tegnérvägen 26
641 32 Katrineholm
Telefon:0150-571 30
Webb: http://www.kfab.se