Den ideella föreningen KIKK – Konstnärer i Katrineholms Kommun – bildades 1990 i Katrineholm. Föreningen består av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare.

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas intresse, att arrangera öppet hus samt att verka för ett bra kulturliv i Katrineholm.

Adress: Fabriksgatan 1
641 30 Katrineholm
Webb: http://www.kikk-konst.se
Email: cwjulita@gmail.com