Naturreservatet vid Skirtorp omfattar ett avsnitt av Katrineholmsåsen, med många välmarkerade åsgropar. Den största åsgropen upptas av tjärnen Skiren.

Groparna vid Skirtorp har i forna tider tillskrivits jättarnas verksamhet och benämns därför Jättens handfat, Jättens tvålkopp och Glysas källare.

Glysa var en jättekvinna som enligt sägnen ligger begravd i en skeppsformad stensättning – Glysas grav – strax nordväst om reservatet.

Fotograf Håkan Lernefalk

Karta

Adress: Katrineholms kommun
Naturreservat vid Skirtorp
Telefon:010-223 40 00
Webb: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besoksmal/naturreservat/skirtorpssjon.html