Genom vår höga kunskap och goda kvalitet skapar vi hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Sörmland Vatten är en del av vardagen för kommuninvånarna i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner​, då vi levererar dricksvatten samt omhändertar avloppsvatten och kommunalt avfall. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

Adress: Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm
Telefon:0150-80 01 00
Webb: https://sörmlandvatten.se/
Email: kundservice@sormlandvatten.se