I centrala Katrineholm finns två platser för husbilar vid parkeringsplats Liljan i korsningen Vasavägen/Fredsgatan.
Här får du stå parkerad i max 24 timmar och det är gratis.
Ställplatserna har inte el, vatten eller andra servicefunktioner.

Webb: https://www.katrineholm.se/trafik--gator/parkering.html