Humly, mer undervisning – mindre krångel

Humly vill frigöra och lyfta fram potentialen hos flexibla utbildare!
Vi hjälper förskolor och skolor att motivera och engagera barn och ungdomar, även när ordinarie pedagog saknas.
Genom vår digitala marknadsplats hittar skolor och utbildare varandra utifrån skolans behov och utbildarens kompetens och intressen.

Vi på Humly hjälper förskolor och skolor i Katrineholm med vikarier och vi behöver alltid bra personal som vill arbeta med oss.

Adress: Huvudkontoret ligger i Göteborg:
Von Utfallsgatan 1
415 05 Göteborg
Telefon:010-498 99 50
Webb: https://humly.io/
Email: support@humly.io