Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Adress: Djulögatan 17
Box 13
641 21 Katrineholm
Telefon:0150-579 00
Webb: https://www.tekniskaverken.se/
Email: kundservice@tekniskaverken.se