Tolmon är en del av de stora åsbildningarna, sydöst om Ericsberg i Stora Malm. Hela fältet är rikt på åsgravar och åsgropar.

Längs krönet på åsen går en gammal landsväg, som är omtyckt för promenader och cykling.

Inom reservatet finns även en stor fornlämning – Tolsgrav, en skeppsformad stensättning, belägen norr om Tolsjön.

Karta

Adress: Katrineholms kommun
Sydöst om Ericsberg i Stora Malm
Telefon:010-223 40 00
Webb: https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/besok-och-upptack/naturreservat/tolmon.html