Kategorier

Citysamverkan

År 1997 blev Katrineholm utsett till Årets Stadskärna, en utmärkelse som ges av Svenska Stadskärnor till den stad i Sverige som har gjort störst framsteg i sin förnyelse av city. Katrineholm jobbar med ambitionen att kunna vinna samma pris igen.

För att lyckas utveckla en stad krävs det att man samarbetar, att många tillsammans jobbar mot samma mål, och det är här som Citysamverkan kommer in i bilden. Citysamverkan Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, fastighetsägare i city, Katrineholm Handel och +Katrineholm. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Katrineholm som handelsplats, skapa en trevlig och trygg miljö i centrum samt skapa höga upplevelsevärden för företag, boende och besökare. Vi vill att Katrineholms city ska vara en vacker, trygg och attraktiv marknadsplats med en mångfald av verksamheter. Det ska vara en plats där människor kan mötas, verka och trivas tillsammans.

Under 2012 började Citysamverkan sitt arbete, med visionen att Katrineholms city ska vara västra Sörmlands mest attraktiva city som lockar kunder från när och fjärran.

Etablering
Vill ni etablera er i Katrineholm?(PDF)

Stadsrum
Stadsrumsgruppen finns till för att titta på frågor gällande stadsrummet i city såsom tillgänglighet, trygghet, belysning och estetik.

Organisation

 • Stefan Toll, Katrineholms Kommun
 • Carina Lloyd, Katrineholms Kommun
 • Ida Grönvall, +Katrineholm (Föräldraledig)
 • Therése Larsson, +Katrineholm
 • Louise Magnusson, +Katrineholm
 • Jaana Olsson/Emil Remröd, Katrineholm Handel
 • Jimmy Dannérus/Katarina Jansson, Sörmlands Sparbank
 • Susanne Staf/Per Blomgren, Hyreshuset Katrineholm
 • Björn Johansson, KFAB
 • Stefan Berg/Ulrika Sandberg, City-Fastigheter
 • Jackie Vu/Mats Tegelstaden, Tegelstaden
 • Melinda Karic, Heimstaden
 • Ida Jörheden, Hembla