Kategorier

Citysamverkan

Tillsammans för ett levande centrum!

Citysamverkan i Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, +Katrineholm och fastighetsägare i Katrineholms centrum. Genom samverkan och gemensamt ansvarstagande gör vi det möjligt för människor och företag att växa i ett hållbart och attraktivt centrum.

Citysamverkan arbetar för att Katrineholms centrum ska vara en vacker, trygg och trivsam mötesplats för boende, besökare och företagare!

Evenemang som Citysamverkan anordnar i centrum

Äggstra trevlig utsmyckning i centrum
Gröna Kulle Runt
Katrineholms MotorStopp
KatrineholmsJul med förskolebarnens ljusinstallation

Organisation

 • Jakob Jansson, +Katrineholm
 • Therese Larsson, +Katrineholm
 • Carina Lloyd, Katrineholms kommun
 • Magnus Runesson, Katrineholms kommun
 • Jaana Olsson, Butiksägare Bela
 • Emil Remröd, Butiksägare ICA Maxi
 • Anna Falk, Sörmlands Sparbank
 • Per Blomgren, Hyreshuset Katrineholm
 • Anneli Carlstedt-Borg, KFAB
 • Stefan Berg, Cityfastigheter i Katrineholm
 • Ann-Charlotte Hallqvist , Tegelstaden Bygg
 • Melinda Karic, Heimstaden
 • Pierre Lundberg, Victoriahem