Kategorier

Citysamverkan

Tillsammans för ett levande centrum!

Citysamverkan i Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, +Katrineholm och fastighetsägare i Katrineholms centrum. Genom samverkan och gemensamt ansvarstagande gör vi det möjligt för människor och företag att växa i ett hållbart och attraktivt centrum.

Citysamverkan arbetar för att Katrineholms centrum ska vara en vacker, trygg och trivsam mötesplats för boende, besökare och företagare!

Evenemang som Citysamverkan anordnar i centrum

Äggstra trevlig utsmyckning i centrum
Våryra
Katrineholms MotorStopp
Tomtenatta med förskolebarnens ljusinstallation

Organisation

 • Louise Magnusson +Katrineholm
 • Therese Larsson +Katrineholm
 • Stefan Toll Katrineholmskommun
 • Carina Lloyd Katrineholmskommun
 • Stefan Jansson Katrineholmskommun
 • Jaana Olsson Butiksägare Bela
 • Emil Remröd Butiksägare ICA Maxi
 • Jimmy Dannérus Sörmlands Sparbank
 • Susanne Staf Hyreshuset Katrineholm
 • Per Blomgren Hyreshuset Katrineholm
 • Björn Johansson KFAB
 • Stefan Berg Cityfastigheter i Katrineholm
 • Ann-Charlotte Hallqvist , Tegelstaden Bygg
 • Melinda Karic Heimstaden
 • Tommy Roye Hembla