Kategorier

Om oss

Vi bidrar till vår destinations attraktionskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företag, boende och besökare i Katrineholm och KFV.

Allt vi gör gör vi för att människor ska tycka om Katrineholm.

Vi adderar värde vi är +KATRINEHOLM

Våra affärsområden är Turism, Evenemang och Möten. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtiden. Bolaget ägs till 70% av näringslivet och till 30% av Katrineholms kommun.

Tillsammans skapar vi framtiden
För att utveckla framtidens destination och skapa attraktionskraft krävs att vi går samman för att kunna verka kraftfullt i konkurrensen från omvärlden. Som medlem hos oss skapar vi tillsammans den destination vi vill utveckla och driva verksamheter i. Näringsliv och kommun i samverkan ger oändliga möjligheter för ditt företags möjlighet till ökad lönsamhet. Du blir medlem i ett företag som satsar på effektiv platsmarknadsföring och en ökad satsning på aktiviteter och insatser som bidrar till såväl ökad omsättning för dig och för vår region. Vi arbetar för dina intressen!

Specialanpassade förmåner för dig
Vår medlemservice är anpassade för att passa många olika branscher. Våra medlemmar verkar inom hela näringslivet. En gemensam nämnare är behovet av god marknadsföring och aktiviteter men också en kraftfull marknadsföring av hela orten och regionen för att vi tillsammans ska öka värdet av våra företag och våra kommuner. I vårt presentationsmaterial som du laddar ner genom att klicka här, finner du några av de unika tjänster som du erhåller genom ditt medlemskap hos oss. Dina förmåner är specialanpassade efter dina behov inom din bransch. Genom vårt eget marknadsföringskoncept står vi starka för framtiden.